Lic scholarship Yojana 2024

Lic Scholarship Yojana 2024: LIC વીમા કંપની વિદ્યાર્થીઓને ₹40000 સુધીની શિષ્યવૃત્તિ, જાણો કેવી રીતે અરજી કરવી?

Lic Scholarship Yojana 2024 : LIC ગોલ્ડન જ્યુબિલી સ્કોલરશીપ 2024 દેશના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે આપવા માટે ભારતીય જીવન વીમા નિગમ દ્વારા LIC સુવર્ણ જ્યુબિલી શિષ્યવૃત્તિ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ, જીવન વીમા કોર્પોરેશન ઈન્ડિયા 12મા ધોરણ પાસ કર્યા પછી વધુ શિક્ષણ મેળવવા માટે મેરિટોરીયસ વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ પ્રદાન કરશે. […]

Lic Scholarship Yojana 2024: LIC વીમા કંપની વિદ્યાર્થીઓને ₹40000 સુધીની શિષ્યવૃત્તિ, જાણો કેવી રીતે અરજી કરવી? Read More »